Kategoria: Aparthotel
Rok: Projektowany
Miejsce: Zakopane
Wykonawca:

Opis:
Elewacje zdobił będzie lokalny piaskowiec z charakterystyczną białą fugą, pojawi się również charakterystyczna już dla naszego biura, modrzewiowa żaluzja wraz z elementem konstrukcyjnym w postaci skośnie ustawionych słupów, stanowiący zarazem element kształtujący architektoniczny charakter przyziemia budynku.